วิธีแก้ปัญหาฟังก์ชั่น Zoom ใน Firefox

หากไม่ได้สังเกตอะไร ก็คงจะผ่านเลยไปและไม่รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับการใช้ฟังก์ชั่น zoom ใน css เพื่อสร้างสีสัน ให้กับเว็บไซต์ของเรา

ปัญหาก็คือ zoom property ไม่สามารถใช้งานได้ใน Firefox ก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหา ให้สามารถทำงานได้เหมือนกับ browser ตัวอื่น

CSS Zoom property จะสามารถทำงานได้ใน IE 5.5+ Opera Safari 4 และ Chrome เท่านั้น ส่วน Firefox ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.5 ขึ้นไปจะใช้ -moz-transform property แทน

มาดูตัวอย่างกันเลย

div.mytestzoom {
zoom: 1.2; /* all browsers */
-moz-transform: scale(1.2); /* Firefox */
}

Posted by:

Kickstarter
Administrator

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Human answer! *

Related articles

Back to Top