ทำไงดีเมื่อ apache โหลดหน้าเว็บในเครื่องช้ามาก ๆ

วันนี้แอ๊ดมินขอบ่นสักหน่อย หลังจากเตรียมเครื่องเพื่อเทสระบบการทำงาน TYPO3 ด้วย PHP 5.4 และกำหนดค่าเริ่มต้นที่ TYPO3 เขาบอกมาเสร็จเรียบร้อย
เพราะก่อนที่เว็บไซต์แต่ละเว็บจะสามารถออนไลน์ได้ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาโดยอาศัยการจำลองให้เครื่องที่พัฒนานั้นเป็น webserver
และทำการเรียกใช้งานหน้าเว็บครั้งแรก แต่ทำไมมันโหลดช้าจริง ๆ นะเนี่ย เพลียจิตจะรอ

ก็เลยลองค้นหาวิธีการปรับแต่งให้เครื่องของเราสามารถทำงานร่วมกับ webserver ได้รวดเร็วขึ้นและก็ได้คำตอบดังนี้

1. ปรับแต่ง Apache ก่อนเลยที่ apache/conf/httpd.conf ดังนี้
EnableMMAP on
EnableSendfile on

2. ปรับแต่งเพิ่มเติม php.ini
realpath_cache_size = 4m

3. ถ้าหากฐานข้อมูลใช้งาน engine InnoDB ก็กำหนดค่าที่ my.ini ดังนี้
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

4. Host ที่ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts เพิ่มบรรทัดดังนี้
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 127.0.0.1

ใส่คอมเม้นที่บรรทัดนี้
# ::1 localhost

5. จากนั้นก็ restart Apache + MySQL เป็นอันเรียบร้อย

ขอบคุณที่มาดี ๆ จาก http://stackoverflow.com/questions/2148131/xampp-wamp-whatever-it-is-apache-is-running-super-slow

Posted by:

Kickstarter
Administrator

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Human answer! *

Back to Top