• ไอบีเอสกรุงเทพ – อิสระแห่งการเรียนรู้!!

    กระแสความต้องการแหล่งการเรียนรู้สำหรับ TYPO3 CMS ที่แรงยิ่งกว่านายกหญิงคนแรก ทำให้ไอบีเอสกรุงเทพ ไม่สามารถนิ่งเฉยและได้ตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ให้กับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการเนื้อหาอย่างเช่น TYPO3 เอามาแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่สนใจค่ะ  

    Read more »

Back to Top