• วิธีแก้ปัญหาฟังก์ชั่น Zoom ใน Firefox

    หากไม่ได้สังเกตอะไร ก็คงจะผ่านเลยไปและไม่รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับการใช้ฟังก์ชั่น zoom ใน css เพื่อสร้างสีสัน ให้กับเว็บไซต์ของเรา ปัญหาก็คือ zoom property ไม่สามารถใช้งานได้ใน Firefox ก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหา ให้สามารถทำงานได้เหมือนกับ browser ตัวอื่น CSS Zoom property จะสามารถทำงานได้ใน IE 5.5+ Opera Safari 4 และ Chrome เท่านั้น ส่วน Firefox ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.5 ขึ้นไปจะใช้ -moz-transform property แทน มาดูตัวอย่างกันเลย div.mytestzoom { zoom: 1.2; /* all browsers */ -moz-transform: scale(1.2); /* Firefox */ }

    Read more »

Back to Top